Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN ISO 52022-1

STN EN ISO 52022-1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 52022-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 24
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a prvkov. Časť 1: Zjednodušená výpočtová metóda solárnych a svetelných charakteristík zariadení slnečnej ochrany kombinovaných so zasklením (ISO 52022-1: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Thermal, solar and daylight properties of building components and elements. Part 1: Simplified calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing
Dátum vydania: 01. 05. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0701
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 52022-1:2017, idt ISO 52022-1:2017
Vestník: 04/19
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 52022-1:2018-02 (73 0701)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma špecifikuje zjednodušenú metódu založenú na tepelných, solárnych a svetelných charakteristikách zasklenia, solárnych a svetelných charakteristikách zariadenia slnečnej ochrany na určenie celkovej priepustnosti solárnej energie, priamej solárnej priepustnosti a svetelnej priepustnosti zariadením slnečnej ochrany kombinovaným so zasklením. Tento dokument sa vzťahuje na všetky typy zariadení slnečnej ochrany, ktoré sú rovnobežné so zasklením, ako sú žalúzie, benátske žalúzie alebo zvinovacie rolety. Umiestnenie zariadení slnečnej ochrany môže byť zvnútra, zvonka alebo medzi jednotlivými sklami pri dvojnásobnom zasklení. Metóda sa dá použiť, ak celková priepustnosť solárnej energie zasklenia je od 0,15 do 0,85. Predpokladá sa, že žalúzie sú nastavené tak, že nie je nijaká priama solárna priepustnosť a že, pri vonkajších zariadeniach slnečnej ochrany a integrovaných zariadeniach slnečnej ochrany je medzi zasklením a zariadením slnečnej ochrany nevetraný priestor a pri vnútorných zariadeniach vetraný.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Značky a indexy 11
4.1 Značky 11
4.2 Indexy 11
5 Opis metód 11
5.1 Výstupy 11
5.2 Všeobecný opis 11
6 Výpočtová metóda 12
6.1 Výstupné údaje 12
6.2 Výpočtové časové intervaly 12
6.3 Vstupné údaje 12
6.3.1 Zasklenie 12
6.3.2 Zariadenia slnečnej ochrany 13
6.4 Výpočtový postup 14
6.4.1 Uplatniteľný časový interval 14
6.4.2 Celková priepustnosť solárnej energie 14
6.4.2.1 Všeobecne 14
6.4.2.2 Vonkajšie zariadenie slnečnej ochrany 15
6.4.2.3 Vnútorné zariadenie slnečnej ochrany 16
6.4.2.4 Integrované zariadenie slnečnej ochrany 16
6.4.3 Celková svetelná priepustnosť 17
6.4.4 Celková priama solárna priepustnosť 18
7 Protokol 18
7.1 Obsah protokolu 18
7.2 Výkresy 19
7.3 Hodnoty použité pri výpočte 19
7.4 Prezentácia výsledkov 19
Príloha A (normatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – vzor 20
Príloha B (informatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – predvoľby 21
Príloha C (normatívna) – Regionálne odkazy v súlade s pravidlami ISO pre globálny význam 22
Literatúra 23