Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 6946

STN EN ISO 6946

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 6946
Validity: Valid
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy (ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12)
English title Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation methods
Release Date: 01. 04. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 91.060.01, 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0559
Level of incorporation: idt EN ISO 6946:2017, idt ISO 6946 Corrected version 2021-12:2017
Official Journal 03/19
Amendments Oprava *O1 V 07/22
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 6946:2018-02 (73 0559)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma poskytuje metódu výpočtu tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla stavebnými konštrukciami a stavebnými prvkami, okrem dverí, okien a iných zasklených prvkov, závesných stien, stavebných konštrukcií, ktorými sa uskutočňuje prenos tepla do terénu, a komponentov, ktorými preniká vzduch. Metóda výpočtu spočíva na príslušných návrhových hodnotách súčiniteľov tepelnej vodivosti alebo na návrhových tepelných odporoch stavebných materiálov a výrobkov určených na používanie. Metóda platí pre stavebné konštrukcie a prvky z tepelne homogénnych vrstiev (ktoré môžu obsahovať vzduchové vrstvy). Táto norma uvádza aj približnú metódu, ktorá sa môže použiť pri stavebných konštrukciách s nehomogénnymi vrstvami, zahŕňajúcu pôsobenie kovových kotiev, s určením korekcie podľa prílohy F. Na ostatné prípady, keď tepelnou izoláciou preniká kovový prvok, sa táto norma nevzťahuje.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Značky a indexy 11
4.1 Symboly 11
4.2 Indexy 11
5 Opis metódy 12
5.1 Výstup 12
5.2 Všeobecný opis 12
5.3 Podrobná výpočtová metóda 12
5.4 Zjednodušená výpočtová metóda 12
6 Výpočet súčiniteľa prechodu tepla a tepelného odporu 12
6.1 Výstupné údaje 12
6.2 Výpočtové časové intervaly 13
6.3 Vstupné údaje 13
6.4 Zásady zjednodušeného postupu výpočtu 14
6.5 Súčiniteľ prechodu tepla 15
6.6 Tepelný odpor 15
6.7 Odpor pri prechode tepla 15
6.8 Odpory pri prestupe tepla 19
6.9 Tepelný odpor vzduchových vrstiev 20
6.10 Tepelný odpor nevykurovaných priestorov 21
Príloha A (normatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – vzor 23
Príloha B (informatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – predvoľby 26
Príloha C (normatívna) – Odpory pri prestupe tepla 28
Príloha D (normatívna) – Tepelný odpor vzduchových medzier 30
Príloha E (normatívna) – Výpočet súčiniteľa prechodu tepla konštrukcií s vrstvami klinovitého tvaru 33
Príloha F (normatívna) – Korekcie súčiniteľa prechodu tepla 38
Literatúra 43