Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN ISO 6946

STN EN ISO 6946

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 6946
Platnosť: Platná
Počet strán: 44
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 18,90€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17,01€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18,90€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24,57€
Slovenský názov: Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy (ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12)
Anglický názov: Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation methods
Dátum vydania: 01. 04. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 91.060.01, 91.120.10
Triediaci znak: 73 0559
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 6946:2017, idt ISO 6946 Corrected version 2021-12:2017
Vestník: 03/19
Zmeny: Oprava *O1 V 07/22
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 6946:2018-02 (73 0559)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma poskytuje metódu výpočtu tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla stavebnými konštrukciami a stavebnými prvkami, okrem dverí, okien a iných zasklených prvkov, závesných stien, stavebných konštrukcií, ktorými sa uskutočňuje prenos tepla do terénu, a komponentov, ktorými preniká vzduch. Metóda výpočtu spočíva na príslušných návrhových hodnotách súčiniteľov tepelnej vodivosti alebo na návrhových tepelných odporoch stavebných materiálov a výrobkov určených na používanie. Metóda platí pre stavebné konštrukcie a prvky z tepelne homogénnych vrstiev (ktoré môžu obsahovať vzduchové vrstvy). Táto norma uvádza aj približnú metódu, ktorá sa môže použiť pri stavebných konštrukciách s nehomogénnymi vrstvami, zahŕňajúcu pôsobenie kovových kotiev, s určením korekcie podľa prílohy F. Na ostatné prípady, keď tepelnou izoláciou preniká kovový prvok, sa táto norma nevzťahuje.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Značky a indexy 11
4.1 Symboly 11
4.2 Indexy 11
5 Opis metódy 12
5.1 Výstup 12
5.2 Všeobecný opis 12
5.3 Podrobná výpočtová metóda 12
5.4 Zjednodušená výpočtová metóda 12
6 Výpočet súčiniteľa prechodu tepla a tepelného odporu 12
6.1 Výstupné údaje 12
6.2 Výpočtové časové intervaly 13
6.3 Vstupné údaje 13
6.4 Zásady zjednodušeného postupu výpočtu 14
6.5 Súčiniteľ prechodu tepla 15
6.6 Tepelný odpor 15
6.7 Odpor pri prechode tepla 15
6.8 Odpory pri prestupe tepla 19
6.9 Tepelný odpor vzduchových vrstiev 20
6.10 Tepelný odpor nevykurovaných priestorov 21
Príloha A (normatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – vzor 23
Príloha B (informatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – predvoľby 26
Príloha C (normatívna) – Odpory pri prestupe tepla 28
Príloha D (normatívna) – Tepelný odpor vzduchových medzier 30
Príloha E (normatívna) – Výpočet súčiniteľa prechodu tepla konštrukcií s vrstvami klinovitého tvaru 33
Príloha F (normatívna) – Korekcie súčiniteľa prechodu tepla 38
Literatúra 43