Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN ISO/TR 52016-2

TNI CEN ISO/TR 52016-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: TNI CEN ISO/TR 52016-2
Validity: Valid
Number of pages: 132
Language:
SK
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52016-1 a ISO 52017-1 (ISO/TR 52016-2: 2017)
English title Energy performance of buildings. Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads. Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1
Release Date: 01. 02. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0704
Level of incorporation: idt ISO/TR 52016-2:2017, idt CEN ISO/TR 52016-2:2017
Official Journal 01/21
Amendments
Replaced by:
Repleces: TNI CEN ISO/TR 52016-2:2018-02 (73 0704)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument obsahuje informácie, ktoré podporujú správne pochopenie a používanie ISO 52016-1 a ISO 52017-1. Tieto dokumenty uvádzajú metódy výpočtu na posúdenie: (citeľného a latentného) zaťaženia a potreby tepla na vykurovanie a chladenie na základe hodinových výpočtov; (citeľnej a latentnej) potreby tepla na vykurovanie a chladenie na základe mesačných výpočtov (ISO 52016-1); vnútornej teploty na základe hodinových výpočtov; a návrhového (citeľného a latentného) zaťaženia vykurovania a chladenia na základe hodinových výpočtov. Tento dokument neobsahuje žiadne normatívne ustanovenia.
Preview: Náhľad normy (PDF)