Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. TNI CEN ISO/TR 52016-2

TNI CEN ISO/TR 52016-2

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: TNI CEN ISO/TR 52016-2
Platnosť: Platná
Počet strán: 132
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 36,30€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32,67€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36,30€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47,19€
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52016-1 a ISO 52017-1 (ISO/TR 52016-2: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads. Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1
Dátum vydania: 01. 02. 2021
Dátum zrušenia:
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0704
Úroveň zapracovania: idt ISO/TR 52016-2:2017, idt CEN ISO/TR 52016-2:2017
Vestník: 01/21
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: TNI CEN ISO/TR 52016-2:2018-02 (73 0704)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument obsahuje informácie, ktoré podporujú správne pochopenie a používanie ISO 52016-1 a ISO 52017-1. Tieto dokumenty uvádzajú metódy výpočtu na posúdenie: (citeľného a latentného) zaťaženia a potreby tepla na vykurovanie a chladenie na základe hodinových výpočtov; (citeľnej a latentnej) potreby tepla na vykurovanie a chladenie na základe mesačných výpočtov (ISO 52016-1); vnútornej teploty na základe hodinových výpočtov; a návrhového (citeľného a latentného) zaťaženia vykurovania a chladenia na základe hodinových výpočtov. Tento dokument neobsahuje žiadne normatívne ustanovenia.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)