Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 6946/Oprava O1

STN EN ISO 6946/Oprava O1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 6946/Oprava O1
Validity: Valid
Number of pages: 2
Language:
SK
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy (ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12)
English title Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation methods
Release Date: 01. 08. 2022
Date of withdrawal:
ICS: 91.060.01, 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0559
Level of incorporation:
Official Journal 07/22
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: Zapracovaná oprava ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12.
Subject of the standard: Táto norma poskytuje metódu výpočtu tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla stavebnými konštrukciami a stavebnými prvkami, okrem dverí, okien a iných zasklených prvkov, závesných stien, stavebných konštrukcií, ktorými sa uskutočňuje prenos tepla do terénu, a komponentov, ktorými preniká vzduch. Metóda výpočtu spočíva na príslušných návrhových hodnotách súčiniteľov tepelnej vodivosti alebo na návrhových tepelných odporoch stavebných materiálov a výrobkov určených na používanie. Metóda platí pre stavebné konštrukcie a prvky z tepelne homogénnych vrstiev (ktoré môžu obsahovať vzduchové vrstvy). Táto norma uvádza aj približnú metódu, ktorá sa môže použiť pri stavebných konštrukciách s nehomogénnymi vrstvami, zahŕňajúcu pôsobenie kovových kotiev, s určením korekcie podľa prílohy F. Na ostatné prípady, keď tepelnou izoláciou preniká kovový prvok, sa táto norma nevzťahuje.
Preview: Náhľad normy (PDF)