Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN ISO 6946/Oprava O1

STN EN ISO 6946/Oprava O1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 6946/Oprava O1
Platnosť: Platná
Počet strán: 2
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 0,00€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0,00€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0,00€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0,00€
Slovenský názov: Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtové metódy (ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12)
Anglický názov: Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation methods
Dátum vydania: 01. 08. 2022
Dátum zrušenia:
ICS: 91.060.01, 91.120.10
Triediaci znak: 73 0559
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/22
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Zapracovaná oprava ISO 6946: 2017, opravená verzia 2021-12.
Predmet normy: Táto norma poskytuje metódu výpočtu tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla stavebnými konštrukciami a stavebnými prvkami, okrem dverí, okien a iných zasklených prvkov, závesných stien, stavebných konštrukcií, ktorými sa uskutočňuje prenos tepla do terénu, a komponentov, ktorými preniká vzduch. Metóda výpočtu spočíva na príslušných návrhových hodnotách súčiniteľov tepelnej vodivosti alebo na návrhových tepelných odporoch stavebných materiálov a výrobkov určených na používanie. Metóda platí pre stavebné konštrukcie a prvky z tepelne homogénnych vrstiev (ktoré môžu obsahovať vzduchové vrstvy). Táto norma uvádza aj približnú metódu, ktorá sa môže použiť pri stavebných konštrukciách s nehomogénnymi vrstvami, zahŕňajúcu pôsobenie kovových kotiev, s určením korekcie podľa prílohy F. Na ostatné prípady, keď tepelnou izoláciou preniká kovový prvok, sa táto norma nevzťahuje.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)