Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 17672

STN EN 17672

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 17672
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí
English title Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Horizontal rules for business-to-consumer communication
Release Date: 01. 02. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.99, 91.040.01
Sorting character/National clasification code 73 0916
Level of incorporation: idt EN 17672:2022
Official Journal 01/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 17672:2023-02 (73 0916)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument poskytuje horizontálne pravidlá pre komunikáciu medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi vrátane porovnávacích systémov, ktorých cieľom je informovať spotrebiteľov o environmentálnych vlastnostiach stavebných výrobkov, montovaných systémov a stavebných prvkov počas ich životného cyklu. Komunikácia je založená na výsledkoch životného cyklu výrobku, systému alebo prvku, ktoré sú začlenené do stavebného objektu, pozri EN 15804: 2012 + A2: 2019. Komunikácia B2C zahŕňa informácie o prínosoch a záťažiach mimo hraníc systému.Tento dokument je určený organizáciám, ktoré poskytujú komunikáciu medzi podnikmi a spotrebiteľmi a porovnávacie systémy, a predstavuje návod, ako rozvíjať komunikáciu medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi a spoločné pravidlá pre metodiky porovnávania s použitím EPD, pozri EN 15804, a pre formát komunikácie pozri EN 15942.
Preview: Náhľad normy (PDF)