Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 17672

STN EN 17672

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 17672
Platnosť: Platná
Počet strán: 32
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Horizontálne pravidlá v podnikateľsko-zákazníckom prostredí
Anglický názov: Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Horizontal rules for business-to-consumer communication
Dátum vydania: 01. 02. 2024
Dátum zrušenia:
ICS: 91.010.99, 91.040.01
Triediaci znak: 73 0916
Úroveň zapracovania: idt EN 17672:2022
Vestník: 01/24
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 17672:2023-02 (73 0916)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument poskytuje horizontálne pravidlá pre komunikáciu medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi vrátane porovnávacích systémov, ktorých cieľom je informovať spotrebiteľov o environmentálnych vlastnostiach stavebných výrobkov, montovaných systémov a stavebných prvkov počas ich životného cyklu. Komunikácia je založená na výsledkoch životného cyklu výrobku, systému alebo prvku, ktoré sú začlenené do stavebného objektu, pozri EN 15804: 2012 + A2: 2019. Komunikácia B2C zahŕňa informácie o prínosoch a záťažiach mimo hraníc systému.Tento dokument je určený organizáciám, ktoré poskytujú komunikáciu medzi podnikmi a spotrebiteľmi a porovnávacie systémy, a predstavuje návod, ako rozvíjať komunikáciu medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi a spoločné pravidlá pre metodiky porovnávania s použitím EPD, pozri EN 15804, a pre formát komunikácie pozri EN 15942.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)