Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 1317-9

STN P CEN/TS 1317-9

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P CEN/TS 1317-9
Validity: Valid
Number of pages: 16
Language:
EN
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 9: Nárazové skúšky a skúšobné metódy pre demontovateľné časti zvodidiel
English title Road restraint systems - Part 9: Impact tests and test methods for removable barrier sections
Release Date: 01. 03. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 13.200, 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 6030
Level of incorporation: idt CEN/TS 1317-9:2023
Official Journal 02/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN P ENV 1317-4:2003-08 (73 6030)
Note in Official Journal: Táto predbežná slovenská technická norma je určená na overenie. Prípadné pripomienky pošlite do novembra 2025 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Subject of the standard: This document specifies performance, categories and test methods for the assessment of removable barrier sections. The transitions between the Removable Barrier Section and the two connected safety barriers are outside the scope of this document and should be assessed according to CEN/TR Transitions: _. The present document should be read in conjunction with EN 1317-1:2010 and EN 1317-2 2:2010 and EN 1317-5:2007+A2:2012
Preview: Náhľad normy (PDF)