Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN P CEN/TS 1317-9

STN P CEN/TS 1317-9

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 1317-9
Platnosť: Platná
Počet strán: 16
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 9: Nárazové skúšky a skúšobné metódy pre demontovateľné časti zvodidiel
Anglický názov: Road restraint systems - Part 9: Impact tests and test methods for removable barrier sections
Dátum vydania: 01. 03. 2024
Dátum zrušenia:
ICS: 13.200, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6030
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 1317-9:2023
Vestník: 02/24
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1317-4:2003-08 (73 6030)
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná slovenská technická norma je určená na overenie. Prípadné pripomienky pošlite do novembra 2025 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Predmet normy: This document specifies performance, categories and test methods for the assessment of removable barrier sections. The transitions between the Removable Barrier Section and the two connected safety barriers are outside the scope of this document and should be assessed according to CEN/TR Transitions: _. The present document should be read in conjunction with EN 1317-1:2010 and EN 1317-2 2:2010 and EN 1317-5:2007+A2:2012
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)