Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60092-505

STN IEC 60092-505

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN IEC 60092-505
Validity: Withdrawn
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Elektrické inštalácie na lodiach. 505. časť: Špeciálne vlastnosti. Plávajúce príbrežné vŕtacie súpravy
English title Electrical installations in ships. Part 505: Special features. Mobile offshore drilling unnits
Release Date: 01. 11. 1996
Date of withdrawal: 01. 07. 2018
ICS: 47.020.60
Sorting character/National clasification code 32 6605
Level of incorporation: idt IEC 60092-505:1984
Official Journal 11/96
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma platí pre všetky typy plávajúcich príbrežných plošín a plavidiel, ktoré sa používajú na vŕtanie, pri ťažbe ropy a plynu, ak nie je určené inak. Norma obsahuje všeobecné požiadavky.