Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN IEC 60092-350

STN IEC 60092-350

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN IEC 60092-350
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 40
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné a skúšobné požiadavky
Anglický názov: Electrical installations in ships. Part 350: Shipboard power cables. General construction and test requirements
Dátum vydania: 01. 04. 1997
Dátum zrušenia: 01. 07. 2018
ICS: 29.060.20, 47.020.60
Triediaci znak: 32 6603
Úroveň zapracovania: idt IEC 60092-350:1988, idt IEC 60092-350:1988/A1:1994
Vestník: 04/97
Zmeny: Zmena *A2 V 10/01
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje hlavné konštrukčné požiadavky a odporúčania týkajúce sa skúšok lodných káblov s medenými jadrami, ktoré sú určené na rozvodnú sústavu.