Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 4010

STN 33 4010

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 4010
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
CS
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu
English title Elecric engineering regulations. Communication line and equipment protection against atmospheric overvoltage and overcurrent
Release Date: 13. 12. 1989
Date of withdrawal:
ICS: 29.120.50, 33.040.50
Sorting character/National clasification code 33 4010
Level of incorporation:
Official Journal 11/90
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN 33 4010:1981-12
Note in Official Journal:
Subject of the standard: