Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 1202

STN 73 1202

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 73 1202
Validity: Withdrawn
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
English title Design of ferrocement structures
Release Date: 01. 10. 1992
Date of withdrawal: 01. 07. 2009
ICS: 91.080.40
Sorting character/National clasification code 73 1202
Level of incorporation:
Official Journal 10/92
Amendments Zmena *1 V 03/02
Replaced by: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN 1992-1-2:2007-11 (73 1201)
Repleces: STN 73 1202:1976-03
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tato norma plati pre navrhovanie tenkostennych sietobetonovych konstrukcii a dielcov pouzivanych v objektoch na byvanie, v objektoch obcianskeho vybavenia, v objektoch na priemyselnu, rastlinnu a zivocisnu vyrobu a v objektoch vodohospodarskych stavieb. Pre navrhovanie sietobetonovych konstrukcii uvedenych objektov plati CSN 73 1201, ktoru tato norma doplna a spresnuje o ustanovenia specificke pre tieto konstrukcie. Norma neplati pre navrhovanie sietobetonovych konstrukcii, ktorych teplota betonu je v case pouzivania dlhodobo vyssia ako 100 |stupnou| C. Norma plati pre projektovu dokumentaciu, ktorej spracovanie sa zapocne po nadobudnuti ucinnosti tejto normy.