Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-1-1

STN EN 1992-1-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1992-1-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 200
Language:
SK
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
English title Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
Release Date: 01. 07. 2006
Date of withdrawal: 01. 12. 2015
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Sorting character/National clasification code 73 1201
Level of incorporation: idt EN 1992-1-1:2004
Official Journal 06/06
Amendments Zmena *NA V 03/07, Oprava *AC V 05/08, Oprava *AC2 V 01/11, Zmena *NA/Z1 V 05/13, Zmena A1 V 05/15
Replaced by: STN EN 1992-1-1+A1:2015-06 (73 1201)
Repleces: STN P ENV 1992-1-1:1999-05 (73 1201), STN P ENV 1992-1-5:1999-01 (73 1201), STN P ENV 1992-1-6:1999-03 (73 1201), STN P ENV 1992-3:2002-02 (73 1201), STN P ENV 1992-1-4:1999-01 (73 1203), STN P ENV 1992-1-3:1999-04 (73 1211), STN 72 3149:1985-12, STN 73 1201:1986-08, STN 73 1202:1992-10, STN 73 1204:1986-04, STN 73 1205:1980-05, STN 73 1208:1986-09, STN 73 1230:1990-10, STN 73 1203:1991-03, STN 73 1211:1987-02, STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07, STN 73 6206:1971-03, STN EN 1992-1-1:2005-10 (73 1201)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Eurokód 2 sa používa pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb z prostého, vystuženého a predpätého betónu. Spĺňa princípy a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľnosti konštrukcií a zásady ich návrhu a overenia, ktoré sú dané v EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií.