Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P ENV 1998-1-4

STN P ENV 1998-1-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN P ENV 1998-1-4
Platnosť: Withdraw
Pages 88
language
SK
hard copy 28,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) without ability to print, with ability to copy 28,80€
c) with ability to print and copy 37,44€
Slovak title Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Zosilňovanie a opravy budov
English title Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: General rules. Strengthening and repair of buildings
Publication date 01. 12. 2000
Withdrawal date 01. 12. 2008
ICS: 91.040.01, 91.120.20
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt ENV 1998-1-4:1996
Vestník: 11/00
Amendments
Replaced by STN EN 1998-3:2005-12 (73 0036)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokódy staveb. konštrukcií zahŕňajú skupinu noriem pre navrhovanie konštrukcií a základov pozemných a inžinierských stavieb.