Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P ENV 1998-1-4

STN P ENV 1998-1-4

Back

Listinná forma

Add to Cart

Elektronická forma (pdc súbor)

Add to Cart
Name: STN P ENV 1998-1-4
Validity: Withdrawn
Number of pages: 88
Language:
SK
Hard copy: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Zosilňovanie a opravy budov
English title Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: General rules. Strengthening and repair of buildings
Release Date: 01. 12. 2000
Date of withdrawal: 01. 12. 2008
ICS: 91.040.01, 91.120.20
Sorting character/National clasification code 73 0036
Level of incorporation: idt ENV 1998-1-4:1996
Official Journal 11/00
Amendments
Replaced by: STN EN 1998-3:2005-12 (73 0036)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Eurokódy staveb. konštrukcií zahŕňajú skupinu noriem pre navrhovanie konštrukcií a základov pozemných a inžinierských stavieb.