Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 10249

STN EN ISO 10249

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 10249
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Kvapalné hnojivá. Predbežná vizuálna skúška a príprava vzoriek na fyzikálne skúšky (ISO 10249:1996)
English title Fluid fertilizers. Preliminary visual examination and preparation of samples for physical testing
Release Date: 01. 04. 2001
Date of withdrawal:
ICS: 65.080
Sorting character/National clasification code 65 4829
Level of incorporation: idt EN ISO 10249:1999, idt ISO 10249:1996
Official Journal 03/01
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinárodná norma stanovuje postup na predbežnú skúšku jednotlivej vzorky v stave, v akom bola dodaná a postup prípravy skúšobnej vzorky miešaním a redukovaním radu reprezentatívnych vzoriek jednej zásielky alebo z jednej dodávky kvapalného hnojiva.