Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN ISO 10249

STN EN ISO 10249

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 10249
Platnosť: Platná
Počet strán: 8
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Kvapalné hnojivá. Predbežná vizuálna skúška a príprava vzoriek na fyzikálne skúšky (ISO 10249:1996)
Anglický názov: Fluid fertilizers. Preliminary visual examination and preparation of samples for physical testing
Dátum vydania: 01. 04. 2001
Dátum zrušenia:
ICS: 65.080
Triediaci znak: 65 4829
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 10249:1999, idt ISO 10249:1996
Vestník: 03/01
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje postup na predbežnú skúšku jednotlivej vzorky v stave, v akom bola dodaná a postup prípravy skúšobnej vzorky miešaním a redukovaním radu reprezentatívnych vzoriek jednej zásielky alebo z jednej dodávky kvapalného hnojiva.