Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60092-350/Zmena A2

STN IEC 60092-350/Zmena A2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN IEC 60092-350/Zmena A2
Validity: Withdrawn
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 350: Lodné silnoprúdové káble. Všeobecné konštrukčné a skúšobné požiadavky
English title Electrical installations in ships. Part 350: Shipboard power cables. General construction and test requirements
Release Date: 01. 11. 2001
Date of withdrawal: 01. 07. 2018
ICS: 29.060.20, 47.020.60
Sorting character/National clasification code 32 6603
Level of incorporation: idt IEC 60092-350:1988/A2:1999
Official Journal 10/01
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje hlavné konštrukčné požiadavky a odporúčania týkajúce sa skúšok lodných káblov s medenými jadrami, ktoré sú určené na rozvodnú sústavu.