Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60092-303/Zmena A1

STN IEC 60092-303/Zmena A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN IEC 60092-303/Zmena A1
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 2,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 2,52€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 2,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 3,64€
Slovak title Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody
English title Electrical installations in ships. Part 303: Equipment - Transformers for power and lighting
Release Date: 01. 12. 2001
Date of withdrawal:
ICS: 29.180, 47.020.60
Sorting character/National clasification code 32 6603
Level of incorporation: idt IEC 60092-303:1980/A1:1997
Official Journal 11/01
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma platí na všetky transformátory používané v silnoprúdových a svetelných obvodoch a statické meniče. Môže sa použiť aj na spúšťacie transformátory, autotransformátorové kompenzátory, presýtené tlmivky a transduktory určené pre lode vrátane jednofázových transformátorov s výkonom menším ako 1 kV.A, a trojfázových transformátorov s výkonom menším ako 5 kV.A, ak nie je určené inak.