Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 604-1

STN EN 604-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 604-1
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Liaty polovýrobok na tvárnenie. Časť 1: Technické dodacie podmienky
English title Aluminium and aluminium alloys. Cast forging stock. Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
Publication date 01. 08. 2002
Withdrawal date
ICS: 77.120.10, 77.140.90, 77.150.10
Triediaci znak: 42 1442
Úroveň zapracovania: idt EN 604-1:1997
Vestník: 07/02
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť súboru noriem špecifikuje technické dodacie podmienky liateho tvárneného polovýrobku z hliníka a zliatin hliníka určeného na všeobecné použitie.