Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 604-1

STN EN 604-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 604-1
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Liaty polovýrobok na tvárnenie. Časť 1: Technické dodacie podmienky
English title Aluminium and aluminium alloys. Cast forging stock. Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
Release Date: 01. 08. 2002
Date of withdrawal:
ICS: 77.120.10, 77.140.90, 77.150.10
Sorting character/National clasification code 42 1442
Level of incorporation: idt EN 604-1:1997
Official Journal 07/02
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť súboru noriem špecifikuje technické dodacie podmienky liateho tvárneného polovýrobku z hliníka a zliatin hliníka určeného na všeobecné použitie.