Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 15867

STN EN ISO 15867

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO 15867
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) na nie nebezpečné veci. Terminológia (ISO 15867: 2003)
English title Intermediate bulk containers (IBCs) for non-dangerous goods. Terminology (ISO 15867:2003)
Publication date 01. 08. 2004
Withdrawal date
ICS: 01.040.55, 55.020
Triediaci znak: 77 0012
Úroveň zapracovania: idt ISO 15867:2003, idt EN ISO 15867:2003
Vestník: 07/04
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN ISO 15867:2004-03 (77 0012)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje základnú terminológiu na všetky druhy IBC určené na prepravu nie nebezpečných vecí.