Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 55.020

Number of records: 214

Back
77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 09.03.1973

77 0641 Valid

Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom

Release Date: 10.11.1976

77 0421 Valid

Stanovenie odolnosti spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia proti vonkajšiemu tlaku

Release Date: 04.01.1978

77 0638 Valid

Skúšanie prepravného balenia vidlicovou manipuláciou

Release Date: 05.05.1978

77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 01.09.1979

98 0000 Valid

Kovový obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

Release Date: 21.10.1983

77 0000 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy

Release Date: 12.09.1984

77 0004 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Pomocné obalové prostriedky

Release Date: 12.09.1984

77 0600 Valid

Mechanické skúšky prepravných obalov a prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Release Date: 19.02.1986

77 0001 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 18.06.1986

77 0005 Valid

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Release Date: 01.01.1987

77 0230 Valid

Klimatické skúšky ochrannej účinnosti obalov a balenia. Laboratórne modelové skúšky

Release Date: 12.10.1987

98 0000 Valid

Drevený obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

Release Date: 16.06.1989

77 0641 Valid

Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom

Release Date: 01.09.1990

77 0107 Valid

Typové bariérové systémy prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Release Date: 01.11.1990

77 0130 Valid

Fixácia výrobkov v obaloch. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.11.1990

77 0600 Valid

Mechanické skúšky prepravných obalov a prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Release Date: 01.02.1991

77 0510 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hmotnosti a skutočného objemu. Metóda skúšania

Release Date: 07.05.1991

77 0511 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie rozmerov. Metóda skúšania

Release Date: 07.05.1991

77 0512 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hrúbky steny a dna. Metóda skúšania

Release Date: 07.05.1991

77 0513 Valid

Plastové spotrebiteľské obaly. Odolnosť proti nárazu a proti nárazu pri voľnom páde. Metódy skúšania

Release Date: 01.05.1992

Dotaz zabral 0,419s.