Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 55.020

Počet záznamov: 213

Späť

Platná

Vydanie: 09.03.1973

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 10.11.1976

CS

Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.01.1978

CS

Stanovenie odolnosti spotrebiteľských obalov a spotrebiteľského balenia proti vonkajšiemu tlaku

Objednať normu

Platná

Vydanie: 05.05.1978

CS

Skúšanie prepravného balenia vidlicovou manipuláciou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1979

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

STN 20 810

98 0000

Platná

Vydanie: 21.10.1983

CS

Kovový obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.09.1984

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.09.1984

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Pomocné obalové prostriedky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 19.02.1986

CS

Mechanické skúšky prepravných obalov a prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 18.06.1986

CS

Názvoslovie obalovej techniky. Skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1987

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.10.1987

CS

Klimatické skúšky ochrannej účinnosti obalov a balenia. Laboratórne modelové skúšky

Objednať normu

STN 20 809

98 0000

Platná

Vydanie: 16.06.1989

SK

Drevený obal na muníciu. Všeobecné technické podmienky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1990

CS

Skúšanie prepravných obalov vnútorným pretlakom

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1990

CS

Typové bariérové systémy prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1990

CS

Fixácia výrobkov v obaloch. Spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1991

Mechanické skúšky prepravných obalov a prepravného balenia. Všeobecné a spoločné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.05.1991

CS

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hmotnosti a skutočného objemu. Metóda skúšania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.05.1991

CS

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie rozmerov. Metóda skúšania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 07.05.1991

CS

Plastové spotrebiteľské obaly. Stanovenie hrúbky steny a dna. Metóda skúšania

Objednať normu

Dotaz zabral 0,395s.