Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.200

Number of records: 43

Back
35 6212 Valid

Bezpečnostné požiadavky na elektrické meracie prístroje ukazovacie a zapisovacie a ich príslušenstvo

Release Date: 01.10.1993

33 1326 Valid

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu zariadení trakčného vedenia a pre prácu na trakčnom vedení metra

Release Date: 01.12.1993

77 0080 Valid

Prvky na identifikáciu výrobkov v núdzových situáciách

Release Date: 01.02.2008

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel

Release Date: 01.02.2011

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia

Release Date: 01.02.2011

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 8: Záchytné bezpečnostné zariadenia redukujúce silu nárazu pri kolíziách motocyklistov so zvodidlami

Release Date: 01.07.2012

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.09.2012

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.03.2013

83 0020 Valid

Chemické, biologické, rádiologické a nukleárne riziká (CBRN). Posudzovanie zraniteľnosti a ochrana ľudí počas rizika

Release Date: 01.10.2016

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia

Release Date: 01.11.2016

47 0052 Valid

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnosť. Formát záznamu nehôd

Release Date: 01.12.2016

33 2011 Valid

Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 1: Všeobecné hľadiská

Release Date: 01.09.2019

33 2011 Valid

Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 2: Osobitné hľadiská

Release Date: 01.09.2019

73 6032 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Záchytné bezpečnostné zariadenia pre motocykle znižujúce závažnosť nárazov pri kolízii motocyklistu so zvodidlami

Release Date: 01.01.2020

73 6033 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Proces potvrdenia a overenia používania virtuálnych nárazových skúšok proti záchytným bezpečnostným zariadeniam pre vozidlá

Release Date: 01.12.2020

01 8587 Valid

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Minimálna množina dát pre eCall

Release Date: 01.03.2021

01 8591 Valid

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Prevádzkové požiadavky na celoeurópske eCall

Release Date: 01.01.2023

01 8634 Valid

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Architektúra podporného informačného systému v prípade incidentu

Release Date: 01.06.2023

01 8635 Valid

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. eCall koncept dodatočných dát pre zariadenia s obmedzeniami

Release Date: 01.10.2023

01 8590 Valid

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall používajúce siete spínané obvodmi GSM/UMTS

Release Date: 01.11.2023

73 6030 Valid

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 10: Metódy posudzovania a pravidlá pre návrh prechodových konštrukcií a pripojení koncoviek a tlmičov nárazu k zvodidlám. Prechodové konštrukcie

Release Date: 01.01.2024

Dotaz zabral 0,412s.