Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.220.20

Počet záznamov: 318

Back
92 0441 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Vodné rozstrekovacie zariadenia. Návrh, inštalácia a údržba

Vydanie: 01.05.2009

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče

Vydanie: 01.01.2010

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia

Vydanie: 01.09.2010

92 0406 Valid

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

Vydanie: 01.04.2011

92 0204 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

Vydanie: 01.03.2012

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje

Vydanie: 01.07.2012

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov

Vydanie: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov

Vydanie: 01.01.2013

28 2401 Valid

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť1: Všeobecne

Vydanie: 01.08.2013

28 2401 Valid

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 3: Požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnych zábran

Vydanie: 01.08.2013

28 2401 Valid

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 4: Požiarno-bezpečnostné požiadavky na konštrukciu železničných koľajových vozidiel

Vydanie: 01.08.2013

28 2401 Valid

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 6: Požiarny dohľad a systémy riadenia

Vydanie: 01.08.2013

28 2401 Valid

Železnice. Požiarna ochrana železničných vozidiel. Časť 7: Požiarno-bezpečnostné požiadavky na zariadenia s horľavými kvapalinami a plynmi

Vydanie: 01.08.2013

85 2741 Valid

Hyperbarické komory. Špecifické požiadavky na hasiace systémy. Funkčná spôsobilosť, inštalácia a skúšky

Vydanie: 01.01.2014

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.02.2014

34 1565 Valid

Dráhové aplikácie. Káble so špeciálnou požiarnou charakteristikou pre koľajové vozidlá. Návod na používanie

Vydanie: 01.04.2014

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 27: Dymové hlásiče na kontrolu vzduchotechnických potrubí

Vydanie: 01.08.2015

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 30: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným snímačom oxidu uhoľnatého a tepelným snímačom

Vydanie: 01.11.2015

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč

Vydanie: 01.11.2015

92 0404 Valid

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 26: Hlásiče oxidu uhoľnatého. Bodové hlásiče

Vydanie: 01.11.2015

Dotaz zabral 0,326s.