Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 1101-1

STN 92 1101-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 92 1101-1
Platnosť: Valid
Pages 12
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov
English title Products for electrical distribution, control and communications for the purposes of fire safety of buildings. Part 1: Products for fixing cables and conductors
Publication date 01. 01. 2013
Withdrawal date
ICS: 13.220.20, 29.020, 29.240.20, 33.060.40
Triediaci znak: 92 1101
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/12
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na výrobky na upevnenie káblov a vodičov, ďalej len "káblov" na roz-vod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu používané v stavbách, na ktoré sa vzťahujú predpisy protipožiarnej bezpečnosti stavieb ) z hľadiska trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari. Stanovuje požiadavky na výrobu, požiarnu charakteristiku, systém preukazovania zhody, metódy kontroly zhody, označovanie, identifikáciu, pokyny na použitie výrobkov pri zabudovaní do stavby. Norma sa nevzťahuje na tie výrobky na upevnenie káblov, ktoré sa nepoužívajú na trvalú dodávku elek-trickej energie pri požiari.