Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 1101-2

STN 92 1101-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 92 1101-2
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
English title Products for electrical distribution, control and communications for the purposes of fire safety of buildings. Part 2: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Release Date: 01. 01. 2013
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.20, 29.120.60, 29.240.20, 33.060.40
Sorting character/National clasification code 92 1101
Level of incorporation:
Official Journal 12/12
Amendments Zmena *1 V 11/16
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje požiadavky na nízkonapäťové rozvádzače, ďalej len "rozvádzače" na rozvod elek-trickej energie, riadenie a komunikáciu používané v stavbách, na ktoré sa vzťahujú predpisy protipožiarnej bezpečnosti stavieb ) z hľadiska ich funkčnej odolnosti pri požiari. Stanovuje požiadavky na výrobu, požiarnu charakteristiku, systém preukazovania zhody, metódy kontroly zhody, označovanie, identifikáciu, pokyny na použitie a aplikáciu pri zabudovaní do stavby. Norma sa nevzťahuje na tie rozvádzače, ktoré sa nepoužívajú na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari.