Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.220.60

Number of records: 128

Back
03 8145 Valid

Ochrana proti korózii. Nekovové polymérne materiály. Metódy laboratórnych a zrýchlených skúšok koróznej agresivity

Release Date: 01.07.1992

03 8333 Valid

Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály

Release Date: 01.12.2001

42 6771 Valid

Oceľové rúry a tvarovky pre pobrežné a príbrežné potrubia. Vonkajšie dvojvrstvové povlaky na základe pretláčaného polyetylénu

Release Date: 01.11.2002

42 6772 Valid

Oceľové rúry a tvarovky na pobrežné a príbrežné potrubia. Vonkajšie tekuté epoxidové povlaky

Release Date: 01.01.2003

42 6774 Valid

Oceľové rúry a tvarovky na pobrežné a príbrežné potrubia. Vnútorný povlak na zníženie trenia na prepravu nekorozívnych plynov

Release Date: 01.01.2004

42 6775 Valid

Oceľové rúry a tvarovky na pobrežné a príbrežné potrubia. Vnútorné a vonkajšie polyamidové povlaky na báze prášku

Release Date: 01.05.2004

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 16: Odolnosť proti oderu

Release Date: 01.06.2005

42 6777 Valid

Oceľové rúry a tvarovky pre pobrežné a príbrežné potrubia. Za tepla nanášané živičné materiály na vonkajší povlak

Release Date: 01.04.2006

03 8770 Valid

Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 1: Terminológia, označovanie a príprava podkladu

Release Date: 01.03.2007

13 8134 Valid

Potrubia z tvárnej liatiny, tvarovky a príslušenstvo. Vonkajšie polyuretánové povlaky na potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2007

03 8770 Valid

Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 2: Nátery na kovových súčastiach

Release Date: 01.06.2007

03 8770 Valid

Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 3: Nátery na betónových súčastiach

Release Date: 01.06.2007

42 6779 Valid

Oceľové rúry na pobrežné a príbrežné vodovodné potrubia. Vnútorne aplikované tekuté epoxidové povlaky na ochranu pred koróziou

Release Date: 01.07.2007

03 8770 Valid

Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 4: Obklady na kovových súčastiach

Release Date: 01.01.2008

03 8770 Valid

Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 5: Obklady na betónových súčastiach

Release Date: 01.01.2008

03 8333 Valid

Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály

Release Date: 01.11.2008

03 8770 Valid

Organické náterové systémy a obklady na ochranu priemyselných zariadení a prevádzok pred koróziou spôsobenou agresívnym prostredím. Časť 6: Kombinované obklady s vrstvami obkladačiek a tehál

Release Date: 01.06.2010

42 6474 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Release Date: 01.04.2012

42 6474 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 2: Drôt s povlakom z PVC

Release Date: 01.04.2012

42 6474 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 3: Drôt s povlakom z PE

Release Date: 01.04.2012

42 6474 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 4: Drôt s povlakom z polyesteru

Release Date: 01.04.2012

Dotaz zabral 0,431s.