Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.130.01

Number of records: 41

Back
35 1725 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 9-1: Ekodizajn systémov výkonových pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Všeobecné požiadavky na tvorbu noriem na energetickú účinnosť zariadení s výkonovým pohonom použitím rozšíreného produktového prístupu (EPA) a semi-analytických modelov (SAM)

Release Date: 01.12.2017

35 1725 Valid

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 9-2: Ekodizajn systémov výkonových pohonov, spúšťačov motorov, výkonovej elektroniky a nimi ovládaných aplikácií. Indikátory energetickej účinnosti systémov výkonových pohonov a spúšťačov motorov

Release Date: 01.12.2017

34 6727 Valid

Špecifikácia na opätovné používanie fluoridu sírového (SF6) a jeho zmesí v elektrických zariadeniach

Release Date: 01.11.2019

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače (obsahuje zmeny A1:1995 a A11:1996)

Release Date: 01.05.1998

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Release Date: 01.01.2000

34 1570 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV

Release Date: 01.12.2000

34 1570 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 1: Jednofázové výkonové vypínače s Um nad 1 kV

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 4: Vonkajšie radové odpínače, odpájače a uzemňovacie spínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 1: Návod na použitie

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 2: Oddeľovacie prevodníky prúdu a iné prístroje na meranie prúdu

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddiel 3: Oddeľovacie prevodníky napätia a iné prístroje na meranie napätia

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 2: Vypínače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 3: Odpínače a odpájače jednosmerného prúdu do vnútorného prostredia

Release Date: 01.10.2001

34 1560 Withdrawn

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu

Release Date: 01.10.2001

33 2200 Withdrawn

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov

Release Date: 01.12.2001

35 7181 Withdrawn

Rozvádzače na striedavý prúd s kovovými krytmi na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane

Release Date: 01.12.2001

35 7181 Withdrawn

Rozvádzače na striedavý prúd s kovovými krytmi na menovité napätia od 1 kV do 52 kV vrátane

Release Date: 01.01.2002

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Release Date: 01.02.2002

35 4101 Withdrawn

Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 6: Spínače s viacerými funkciami. Oddiel 1: Automatické prepínacie zariadenia sietí

Release Date: 01.02.2002

35 7107 Withdrawn

Rozvádzače nn. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače (obsahuje zmeny A1:1995 a A11:1996)

Release Date: 01.03.2002

Dotaz zabral 0,436s.