Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.240.20

Počet záznamov: 191

Back
34 7412 Valid

Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1 kV do 36 kV vrátane. Časť 2: Príslušenstvo vodičov s ochranným obalom. Skúšky a preberacie kritériá

Vydanie: 01.04.2010

34 7504 Valid

Tepelne odolné drôty zo zliatiny hliníka pre vodiče nadzemných elektrických vedení

Vydanie: 01.05.2010

34 7511 Valid

Vodiče na vonkajšie vedenia. Hliníkové vodiče vystužené oceľou (ACSS)

Vydanie: 01.10.2010

35 9713 Valid

Práce pod napätím. Izolačné tyče a pripojiteľné zariadenia. Časť 1: Izolačné tyče

Vydanie: 01.10.2010

35 9713 Valid

Práce pod napätím. Izolačné tyče a pripojiteľné zariadenia. Časť 2: Pripojiteľné zariadenia

Vydanie: 01.10.2010

33 3020 Valid

Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 3: Prúdy počas dvoch samostatných súčasných skratov medzi vodičom a zemou a čiastočné skratové prúdy tečúce cez zem

Vydanie: 01.11.2010

35 9726 Valid

Hydraulické zariadenia na strihanie káblov. Zariadenia na používanie v elektrických inštaláciách s menovitým striedavým napätím do 30 kV

Vydanie: 01.11.2010

34 7412 Valid

Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1 kV do 36 kV vrátane. Časť 3: Návod na používanie

Vydanie: 01.11.2010

35 9723 Valid

Práce pod napätím. Upínače, tyčové objímky a ich príslušenstvo

Vydanie: 01.12.2011

92 0204 Valid

Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

Vydanie: 01.03.2012

38 2156 Valid

Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

Vydanie: 01.03.2012

34 7515 Valid

Nadzemné vedenia. Požiadavky na mazivá pre holé vodiče z hliníka, zliatiny hliníka a ocele

Vydanie: 01.06.2012

33 3040 Valid

Skratové prúdy. Výpočet účinkov. Časť 1: Definície a výpočtové metódy

Vydanie: 01.10.2012

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov

Vydanie: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov

Vydanie: 01.01.2013

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie

Vydanie: 01.12.2013

35 9728 Valid

Práce pod napätím. Minimálne vzdialenosti priblíženia pri striedavých sieťach v rozsahu napätia 72,5 kV až 800 kV. Metóda výpočtu

Vydanie: 01.01.2014

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.02.2014

35 9717 Valid

Práce pod napätím. Terminológia náradia, zariadení a pomôcok

Vydanie: 01.06.2014

34 7516 Valid

Metódy na skúšanie vlastností samočinného tlmenia zlanených vodičov pre nadzemné vedenia

Vydanie: 01.07.2014

Dotaz zabral 0,325s.