Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 33.060.40

Počet záznamov: 119

Back
36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Vydanie: 01.12.2012

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov

Vydanie: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov

Vydanie: 01.01.2013

36 7225 Valid

Rozvod družicového signálu jedným koaxiálnym káblom. Druhá generácia

Vydanie: 01.12.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.02.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 8: Elektromagnetická kompatibilita sietí

Vydanie: 01.06.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-1: Meranie elektromagnetickej kompatibility

Vydanie: 01.12.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10-1: Usmernenia na zavádzanie spätných kanálov v káblových sieťach

Vydanie: 01.12.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10: Systémové vlastnosti spätných kanálov

Vydanie: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 14: Optické prenosové systémy využívajúce technológiu RFoG

Vydanie: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Systémové vlastnosti vzostupnej cesty

Vydanie: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-2: Dôsledky interferencie na príjem DVB-T v prítomnosti signálov LTE základňových staníc

Vydanie: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3-3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete. Metódy merania maximálnej prevádzkovej výstupnej úrovne v spätnom kanáli

Vydanie: 01.04.2015

36 7225 Valid

Rozvod družicového signálu jedným koaxiálnym káblom. Druhá generácia

Vydanie: 01.07.2015

87 1893 Valid

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná RLAN pracujúca v pásme 5 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Vydanie: 01.08.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Vydanie: 01.04.2016

36 7225 Valid

Rozvod satelitného signálu jednožilovým koaxiálnym káblom. Časť 10: Návod na implementáciu

Vydanie: 01.04.2016

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5: Zariadenia hlavnej stanice

Vydanie: 01.10.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

Dotaz zabral 0,325s.