Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.060.40

Number of records: 119

Back
36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Release Date: 01.12.2012

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov

Release Date: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.01.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov

Release Date: 01.01.2013

36 7225 Valid

Rozvod družicového signálu jedným koaxiálnym káblom. Druhá generácia

Release Date: 01.12.2013

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.02.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 8: Elektromagnetická kompatibilita sietí

Release Date: 01.06.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-1: Meranie elektromagnetickej kompatibility

Release Date: 01.12.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10-1: Usmernenia na zavádzanie spätných kanálov v káblových sieťach

Release Date: 01.12.2014

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 10: Systémové vlastnosti spätných kanálov

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 14: Optické prenosové systémy využívajúce technológiu RFoG

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Systémové vlastnosti vzostupnej cesty

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-2: Dôsledky interferencie na príjem DVB-T v prítomnosti signálov LTE základňových staníc

Release Date: 01.02.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3-3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre koaxiálne káblové siete. Metódy merania maximálnej prevádzkovej výstupnej úrovne v spätnom kanáli

Release Date: 01.04.2015

36 7225 Valid

Rozvod družicového signálu jedným koaxiálnym káblom. Druhá generácia

Release Date: 01.07.2015

87 1893 Valid

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Vysokovýkonná RLAN pracujúca v pásme 5 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Release Date: 01.08.2015

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení

Release Date: 01.04.2016

36 7225 Valid

Rozvod satelitného signálu jednožilovým koaxiálnym káblom. Časť 10: Návod na implementáciu

Release Date: 01.04.2016

36 7211 Valid

Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 5: Zariadenia hlavnej stanice

Release Date: 01.10.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.12.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Release Date: 01.12.2016

Dotaz zabral 0,433s.