Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 35.240.99

Počet záznamov: 128

Back
74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Hardvér (ISO 16484-2: 2004)

Vydanie: 01.01.2005

74 7400 Valid

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 3: Funkcie (ISO 16484-3:2005)

Vydanie: 01.12.2005

36 8014 Valid

Používanie služby TeleWeb. Časť 1: Všeobecný opis

Vydanie: 01.02.2006

36 8014 Valid

Používanie služby TeleWeb. Časť 2: Metódy prenosu

Vydanie: 01.02.2006

36 8014 Valid

Používanie služby TeleWeb. Časť 3: Profil superteletextu

Vydanie: 01.02.2006

36 8014 Valid

Používanie služby TeleWeb. Časť 4: Profil hyperteletextu

Vydanie: 01.08.2006

75 1509 Valid

Sémantika výmeny údajov podzemných vôd

Vydanie: 01.02.2007

74 7307 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Mapovanie medzi prostredím Lonworks a BACnet

Vydanie: 01.02.2007

83 3580 Valid

Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 151: Pokyny na používateľské rozhranie www siete (ISO 9241-151: 2008)

Vydanie: 01.09.2008

36 8032 Valid

Domáce multimediálne systémy. Prístupový kód pre digitálne práva

Vydanie: 01.05.2009

74 7306 Valid

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu

Vydanie: 01.10.2009

97 4001 Valid

Informačné technológie. Výučba, vzdelávanie a výcvik. Manažérstvo kvality, zabezpečovanie a metriky. Časť 1: Všeobecný prístup (ISO/IEC 19796-1: 2005)

Vydanie: 01.10.2009

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 208: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Spínacia funkcia (zariadenie typu 7)

Vydanie: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 202: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Samostatné núdzové osvetlenie (zariadenie typu 1)

Vydanie: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 203: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Výbojky (okrem žiariviek) (zariadenie typu 2)

Vydanie: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 204: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Nízkonapäťové halogénové žiarovky (zariadenie typu 3)

Vydanie: 01.02.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 205: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Regulátor napájacieho napätia žiaroviek (zariadenie typu 4)

Vydanie: 01.05.2010

36 0597 Valid

Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 206: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Prevod digitálneho signálu na jednosmerné napätie (zariadenie typu 5)

Vydanie: 01.05.2010

30 3361 Valid

Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 1: Komplexné definície a časti

Vydanie: 01.06.2011

30 3361 Valid

Zariadenia zimnej údržby. Informačné systémy cestnej meteorológie. Časť 2: Cestná meteorológia - odporúčané pozorovanie a predpoveď

Vydanie: 01.06.2011

36 8043 Valid

Prístup k službe na základe internetového protokolu (IP) a transportného toku (TS)

Vydanie: 01.06.2011

Dotaz zabral 0,429s.