Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.30

Počet záznamov: 79

Späť

STN EN 504

74 7705

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z medeného plechu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

EN

Meď a zliatiny medi. Stanovenie zvyškových napätí v krajnej oblasti úzkej pásky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2002

SK

Meď a zliatiny medi. Určenie medze pružnosti v ohybe pások

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2002

SK

Meď a zliatiny medi. Vodivé pásy na súbory prívodov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2003

SK

Meď a zliatiny medi. Hrubé plechy, plechy a kotúče na bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplej vody (obsahuje Zmenu A1:2000)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2003

EN

Meď zliatiny medi. Medené rúry izolované pevnou látkou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

SK

Meď a zliatiny medi. Tyč a drôt na zváranie a spájkovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2005

EN

Meď a zliatiny medi. Elektrolyticky pocínované pásy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2006

EN

Meď a zliatiny medi. Zisťovanie napätia v ťahu. Skúška s 5 % roztokom amoniaku

Objednať normu

STN EN 723

42 0626

Platná

Vydanie: 01.10.2009

EN

Meď a zliatiny medi. Metóda spaľovania na stanovenie uhlíka na vnútorných povrchoch medených potrubí alebo medených armatúr

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2011

EN

Meď a zliatiny medi. Žiarovo pocínované pásy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2012

EN

Meď a zliatiny medi. Plechy a pásy na stavebné účely

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2012

SK

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2012

SK

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2013

EN

Meď a zliatiny medi. Odlievané netvárnené medené výrobky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2013

EN

Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené kapilárne rúrky kruhového prierezu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2013

EN

Meď a zliatiny medi. Medený drôt na ťahanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2013

EN

Meď a zliatiny medi. Medený okrúhly ťahaný drôt na výrobu elektrických vodičov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2013

EN

Meď a zliatiny medi. Výrobky z medi s vysokou vodivosťou pre rúry, zariadenia z polovodičov a na používanie vo vákuu

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2014

EN

Meď a zliatiny medi. Medené hrubé plechy, plechy a pásy na elektrotechnické účely

Objednať normu

Dotaz zabral 0,393s.