Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-5-51

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN 33 2000-5-51
Platnosť: Platná
Počet strán: 80
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 28,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25,92€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37,44€
Slovenský názov: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
Anglický názov: Electrical installations of buildings.Part 5-51:Selection and erection of electrical equipment.Common rules
Dátum vydania: 01. 05. 2010
Dátum zrušenia:
ICS: 13.260, 91.140.50
Triediaci znak: 33 2000
Úroveň zapracovania: mod IEC 60364-5-51:2005, obs HD 60364-5-51:2009
Vestník: 04/10
Zmeny: Zmena *A11 V 11/13, Oprava *1 V 07/14, Zmena A12 V 02/18, Oprava *2 V 09/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 33 2000-5-51:2007-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť HD 60364 sa zaoberá výberom a stavbou zariadení.Obsahuje všeobecné pravidlá na splnenie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, požiadavky na správnu funkciu pri zamýšľanom využívaní inštalácie a požiadavky zodpovedajúce predpokladaným vonkajším vplyvom.