Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1993-1-4

STN EN 1993-1-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1993-1-4
Platnosť: Valid
Pages 36
language
SK
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele
English title Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-4:General rules.Supplementary rules for stainless steels
Publication date 01. 04. 2011
Withdrawal date
ICS: 91.040.01, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-4:2006
Vestník: 03/11
Amendments Zmena *NA V 03/11, Zmena A1 V 08/15, Zmena A2 V 07/21
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1993-1-4:2007-04 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1993 uvádza požiadavky na návrh budov a inžinierskych konštrukcií, rozširuje a modifikuje použitie EN 1993 1 1, EN 1993 1 3, EN 1993-1-5 a EN 1993-1-8 na austenitické, austeniticko - feritické a feritické ocele.