Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1999-1-2

STN EN 1999-1-2

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1999-1-2
Platnosť: Platná
Počet strán: 52
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 21,40€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19,26€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21,40€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27,82€
Slovenský názov: Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 9.Design of aluminium structures.Part 1-2:Structural fire design
Dátum vydania: 01. 04. 2012
Dátum zrušenia: 01. 04. 2028
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania: idt EN 1999-1-2:2007, idt EN 1999-1-2:2007/AC:2009
Vestník: 03/12
Zmeny: Zmena *NA V 03/12
Nahradzujúce normy: STN EN 1999-1-2:2024-05 (73 1501)
Nahradené normy: STN EN 1999-1-2:2007-08 (73 1501)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1999 sa používa na navrhovanie budov a konštrukcií z hliníkových zliatin.Zásady a požiadavky bezpečnosti a používateľnosti tejto normy vyhovujú princípom navrhovania a overovania EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.