Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 13788

STN EN ISO 13788

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 13788
Validity: Valid
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy (ISO 13788: 2012)
English title Hygrothermal performance of building components and building elements. Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation. Calculation methods
Release Date: 01. 07. 2013
Date of withdrawal:
ICS: 91.060.01, 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0594
Level of incorporation: idt ISO 13788:2012, idt EN ISO 13788:2012
Official Journal 06/13
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 13788:2003-08 (73 0594)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma uvádza zjednodušené výpočtové metódy na: a)vnútornú povrchovú teplotu stavebnej konštrukcie alebo časti stavby, pri ktorej narastie pleseň pri danej vnútornej teplote a relatívnej vlhkosti; metódu možno používať na posudzovanie rizika iných problémov pri vnútornej povrchovej kondenzácii; b)posudzovanie rizika kondenzácie v dôsledku difúzie vodných pár; použitá metóda neberie do úvahy niekoľko dôležitých fyzikálnych javov: -zmenu vlastností materiálov pri rozličnej vlhkosti, -kapilárne nasávanie a transfer tekutej fázy vnútri materiálu, -pohyb vzduchu zvnútra budovy do stavebnej konštrukcie cez netesnosti alebo vzduchové medzery, -hygroskopickú vlhkostnú kapacitu materiálu. V dôsledku toho sa táto metóda môže používať iba vtedy, ak vplyv týchto faktorov je zanedbateľný. c)Norma uvádza zjednodušené výpočtové metódy na výpočet času potrebného na vyschnutie vody z ľubovoľného zdroja vo vrstve medzi dvomi vrstvami s vysokým difúznym odporom a rizikom kondenzácie vnútri konštrukcie počas vysychania.