Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 13714

STN P CEN/TS 13714

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P CEN/TS 13714
Validity: Valid
Number of pages: 23
Language:
EN
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie
English title Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal
Release Date: 01. 01. 2014
Date of withdrawal:
ICS: 77.060, 93.140
Sorting character/National clasification code 75 7905
Level of incorporation: idt CEN/TS 13714:2013
Official Journal 12/13
Amendments
Replaced by:
Repleces: TNI CEN/TR 13714:2010-10 (75 7905)
Note in Official Journal: Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do 31. 12. 2015.
Subject of the standard: