Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN P CEN/TS 13714

STN P CEN/TS 13714

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 13714
Platnosť: Platná
Počet strán: 23
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie
Anglický názov: Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal
Dátum vydania: 01. 01. 2014
Dátum zrušenia:
ICS: 77.060, 93.140
Triediaci znak: 75 7905
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 13714:2013
Vestník: 12/13
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: TNI CEN/TR 13714:2010-10 (75 7905)
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná norma je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do 31. 12. 2015.
Predmet normy: