Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1997-1/Zmena A1

STN EN 1997-1/Zmena A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1997-1/Zmena A1
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
English title Eurocode 7:Geotechnical design. Part 1: General rules
Release Date: 01. 08. 2014
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30, 93.020
Sorting character/National clasification code 73 0091
Level of incorporation: idt EN 1997-1:2004/A1:2013
Official Journal 07/14
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Túto európsku normu (EN 1997-1: 2004) vypracovala technická komisia CEN/TC 250 Eurokódy stavebných konštrukcií, ktorej sekretariát bol zriadený v BSI. CEN/TC 250 je zodpovedná za všetky Eurokódy stavebných konštrukcií.