Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-1-2/Zmena A1

STN EN 1992-1-2/Zmena A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1992-1-2/Zmena A1
Platnosť: Valid
Pages 20
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
English title Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Publication date 01. 02. 2020
Withdrawal date
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-1-2:2004/A1:2019
Vestník: 01/20
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 2 platí pre navrhovanie betónových budov a inžinierskych stavieb. Spĺňa zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľom konštrukcií a zásady ich navrhovania a overenia, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)