Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 731201

Number of records: 22

Back
73 1201 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.11.2007

73 1201 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.08.2008

73 1201 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.12.2008

73 1201 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.06.2015

73 1201 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.12.2015

73 1201 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.02.2020

73 1201 Withdrawn

Navrhovanie betónových konštrukcií

Release Date: 11.08.1986

73 1201 Withdrawn

Navrhovanie betónových konštrukcií

Release Date: 01.09.1989

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné pravidlá. Konštrukcie s nesúdržnou vonkajšou predpínacou výstužou

Release Date: 01.01.1999

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Konštrukcie z prostého betónu

Release Date: 01.03.1999

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby

Release Date: 01.05.1999

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom

Release Date: 01.11.2000

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Betónové základy

Release Date: 01.02.2002

73 1201 Withdrawn

Navrhovanie betónových konštrukcií

Release Date: 01.04.2002

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

Release Date: 01.04.2005

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby

Release Date: 01.10.2005

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.07.2006

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.04.2007

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.06.2008

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.02.2011

73 1201 Withdrawn

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.06.2013

Dotaz zabral 0,379s.