Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-1-2/Zmena A1

STN EN 1992-1-2/Zmena A1

Back

Listinná forma

Add to Cart

Elektronická forma (pdc súbor)

Add to Cart
Name: STN EN 1992-1-2/Zmena A1
Validity: Valid
Number of pages: 20
Language:
SK
Hard copy: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
English title Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Release Date: 01. 02. 2020
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.10
Sorting character/National clasification code 73 1201
Level of incorporation: idt EN 1992-1-2:2004/A1:2019
Official Journal 01/20
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Eurokód 2 platí pre navrhovanie betónových budov a inžinierskych stavieb. Spĺňa zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľom konštrukcií a zásady ich navrhovania a overenia, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.
Preview: Náhľad normy (PDF)