Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P ENV 1992-1-1

STN P ENV 1992-1-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN P ENV 1992-1-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 278
Language:
EN
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby
English title Design of Concrete structures. Part 1: General rules and rules for buildings
Release Date: 01. 05. 1999
Date of withdrawal: 01. 12. 2008
ICS: 91.040
Sorting character/National clasification code 73 1201
Level of incorporation: idt ENV 1992-1-1:1991
Official Journal 05/99
Amendments
Replaced by: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma obsahuje anglické znenie ENV 1992-1-1:91. Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 1-1.