Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1993-1-4/Zmena A2

STN EN 1993-1-4/Zmena A2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1993-1-4/Zmena A2
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
EN
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele
English title Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-4:General rules.Supplementary rules for stainless steels
Release Date: 01. 08. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 91.040.01, 91.080.10
Sorting character/National clasification code 73 1401
Level of incorporation: idt EN 1993-1-4:2006/A2:2020
Official Journal 07/21
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť EN 1993 uvádza požiadavky na návrh budov a inžinierskych konštrukcií, rozširuje a modifikuje použitie EN 1993 1 1, EN 1993 1 3, EN 1993-1-5 a EN 1993-1-8 na austenitické, austeniticko - feritické a feritické ocele.
Preview: Náhľad normy (PDF)