Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 62019

STN EN 62019

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 62019
Platnosť: Platná
Počet strán: 44
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 18,90€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17,01€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18,90€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24,57€
Slovenský názov: Elektrické príslušenstvo. Ističe a podobné zariadenia na použitie v domácnostiach. Pomocné kontaktné jednotky
Anglický názov: Electrical accessories. Circuit-breakers and similar equipment for household use. Auxiliary contact units
Dátum vydania: 01. 08. 2001
Dátum zrušenia:
ICS: 29.120.50, 29.120.60
Triediaci znak: 35 4190
Úroveň zapracovania: idt EN 62019:1999, idt IEC 62019:1999
Vestník: 07/01
Zmeny: Zmena *A1 V 01/04, Zmena *A11 V 12/05, Zmena A12 V 05/15
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma platí pre pomocné kontaktné jednotky pridružené (alebo určené na pridruženie) k ističom na nadprúdové istenie a prúdovým chráničom so vstavanou ochranou proti nadprúdu alebo bez nej na domové a podobné inštalácie s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu 440 V a jednosmernú hodnotu 250 V a menovitý prúd neprevyšujúci 10 A.