Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.280

Number of records: 178

Back
01 8015 Valid

Znak radiačného nebezpečenstva. Tvar a rozmery

Release Date: 09.08.1978

35 6580 Valid

Prístroje jadrovej techniky. Systémy kontroly, riadenia a ochrany jadrových reaktorov. Názvy a definície

Release Date: 23.02.1987

35 6581 Valid

Prístroje jadrovej techniky. Zariadenie na kontrolu stavu obalu palivových článkov jadrových reaktorov. Všeobecné technické podmienky a skúšobné metódy

Release Date: 14.09.1987

35 6582 Valid

Prístroje jadrovej techniky. Zariadenia na kontrolu radiačnej bezpečnosti jadrových elektrární. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 14.09.1987

35 6583 Valid

Zariadenia na kontrolu neutrónového toku na riadenie a ochranu jadrových reaktorov. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 14.05.1990

01 8015 Valid

Znak radiačného nebezpečenstva. Tvar a rozmery

Release Date: 01.07.1990

01 1310 Valid

Veličiny a jednotky. Ochrana pred ionizujúcim žiarením

Release Date: 12.10.1999

98 7015 Valid

Odmorovacie látky a zmesi. Termíny a definície

Release Date: 01.05.2002

98 7016 Valid

Odmorovacie látky a zmesi. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 01.05.2002

98 7018 Valid

Dezaktivačné látky a zmesi. Všeobecné technické požiadavky

Release Date: 01.05.2002

73 0601 Valid

Ochrana stavieb proti radónu z podložia

Release Date: 01.12.2002

40 4015 Valid

Meradlá rádionuklidov deponovaných v ľudskom tele. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

Release Date: 01.05.2003

35 6605 Valid

Žiarenie v jadrových zariadeniach. Centralizovaný systém na kontinuálne monitorovanie žiarenia a/alebo úrovní rádioaktivity

Release Date: 01.07.2003

83 2712 Valid

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

Release Date: 01.08.2003

83 3019 Valid

Bezpečnosť strojov. Ionizujúce emisie žiarenia zo strojov. Pokyny na používanie technických noriem pri konštruovaní strojov a zosúlaďovanie príslušných legislatívnych požiadaviek

Release Date: 01.05.2005

36 0402 Valid

Meranie a určenie ožiarenia osôb nesúvislým optickým žiarením. Časť 2: Viditeľné a infračervené žiarenie emitované umelými zdrojmi na pracovisku

Release Date: 01.06.2006

36 7080 Valid

Všeobecná norma na hodnotenie vystavenia človeka elektromagnetickým poliam spôsobeným samostatnými rozhlasovými vysielačmi (od 30 MHz do 40 GHz)

Release Date: 01.01.2007

36 7080 Valid

Norma na výrobky na preukázanie zhody samostatných rozhlasových vysielačov s referenčnými úrovňami alebo základnými obmedzeniami pre vystavenie obyvateľstva vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (od 30 MHz do 40 GHz)

Release Date: 01.01.2007

83 3020 Valid

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 1: Všeobecné princípy (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.01.2009

83 3020 Valid

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 3: Zníženie žiarenia tlmením alebo zakrytím (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.01.2009

35 6567 Valid

Zariadenie na monitorovanie rádionuklidov v kvapalných odpadoch a povrchových vodách

Release Date: 01.01.2009

Dotaz zabral 0,414s.